Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Californië

10. Aanvullende privacyverklaring voor inwoners van Californië

Deze aanvullende privacyverklaring vormt een aanvulling op ons privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op inwoners van Californië.

10.1 Samenvatting van verzamelde informatie en voorbeelden van gebruik

De wet van Californië vereist dat we informatie vrijgeven over de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verzameld over consumenten in Californië, de categorieën bronnen waaruit de informatie is verzameld, de zakelijke of commerciële doeleinden (zoals die termen worden gedefinieerd door toepasselijke wetgeving) waarvoor de informatie is verzameld, en de categorieën van partijen met wie we persoonlijke informatie delen.

10.2 Categorieën van verzamelde persoonlijke informatie.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, of van u is:

10.2.1 Identificatiegegevens , zoals uw naam, alias, adres, telefoonnummers of IP-adres;

10.2.2 Persoonlijke informatie, zoals een creditcardnummer;

10.2.3 Beschermde classificaties, zoals leeftijd, medische toestand, geslacht (inclusief geslacht, zwangerschap of bevalling); leeftijd, geslacht of andere beschermde classificaties, bijvoorbeeld als u een kinderprofiel of babyregistratie aanmaakt;

10.2.4 Commerciële informatie, zoals gegevens over gekochte producten of diensten, aankopen van streamingactiviteiten en contentstreamingactiviteiten;

10.2.5 Financiële gegevens , zoals betaalmethode of financiële rekeninginformatie ;

10.2.6 Informatie over internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit, inclusief informatie over inhoudsinteractie, zoals downloadinhoud, streams, 10.2.7 browse- en zoekgeschiedenis ;

10.2.8 G eolocatiegegevens, zoals de locatie van uw apparaat of computer;

10.2.9 Visuele informatie, zoals afbeeldingen en video's die zijn verzameld of opgeslagen in verband met onze Diensten;

10.2.10 I nferentiegegevens, zoals informatie over uw aankoopvoorkeuren.

10.3 Voor zakelijke of commerciële doeleinden .

Wij of onze dienstverleners kunnen de bovenstaande categorieën informatie verzamelen voor de volgende zakelijke of commerciële doeleinden . We eisen dat de serviceprovider die informatie vertrouwelijk houdt en deze voor geen enkel doel gebruikt, behalve zoals bepaald in het contract.

10.3.1 De operationele doeleinden van ons of onze dienstverlener;

10.3.2 Controle van consumenteninteracties op onze site (bijvoorbeeld het meten van advertentievertoningen);

10.3.3 Beveiligingsincidenten en frauduleuze of illegale activiteiten detecteren, beschermen tegen en vervolgen;

10.3.4 Bugdetectie en foutrapportage;

10.3.5 Aanpassen van inhoud die wij of onze serviceproviders weergeven op de Services (bijv. contextuele advertenties);

10.3.6 Het verstrekken van de Services (bijvoorbeeld rekening servic e en onderhoud, orderverwerking en fulfillment, klantenservice, reclame en marketing, analytics, en communicatie over de Services);

10.3.7 Onze bestaande Diensten verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen (bijvoorbeeld door onderzoek te doen om nieuwe producten of functies te ontwikkelen);

10.3.8 Ander gebruik dat onze commerciële of economische belangen bevordert, zoals reclame van derden en communicatie met u over relevante aanbiedingen van externe partners;

10.3.9 Ander gebruik waarover wij u informeren.

10.4 Categorieën van informatiebronnen die wij verzamelen.

10.4.1 Individuen/u

10.4.2 Uw gebruik van onze diensten/automatische incasso

10.4.3 Agenten/serviceproviders

10.4.4 Gelieerde ondernemingen

10.4.5 Derden

10.4.6 Andere gebruikers (bijv. wanneer een andere gebruiker u een item als cadeau stuurt)

10.5 Categorieën van derden die we mogelijk informatie delen Met .

10.5.1 Dienstverleners/agenten

10.5.2 Gelieerde ondernemingen

10.5.3 Derden

10.5.4 Andere gebruikers (waar u de informatie openbaar maakt)

10.6 Rechten

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u mogelijk bepaalde rechten. De wet van Californië kan u toestaan om ons te verzoeken:

10.6.1 U de categorieën persoonlijke informatie verstrekken die we in de afgelopen twaalf maanden over u hebben verzameld of bekendgemaakt; de categorieën van bronnen van dergelijke informatie; het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke informatie; en de categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld.

10.6.2 Geef toegang tot en/of een kopie van bepaalde informatie die we over u hebben.

10.6.3 Verwijder bepaalde informatie die we over u hebben.

10.6.4 Stop s Elling uw p ERSOONLIJKE i nformatie: In de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze Disclosure, we heeft geen persoonlijke gegevens van de consument worden verkocht, zoals deze termen worden gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act.

Mogelijk hebt u het recht om informatie te ontvangen over de financiële prikkels die wij u aanbieden. U hebt ook het recht om niet te worden gediscrimineerd (zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving) voor het uitoefenen van bepaalde van uw rechten. Bepaalde informatie kan op grond van de toepasselijke wetgeving worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. We hebben bepaalde soorten informatie nodig om de Diensten aan u te kunnen leveren. Als u ons vraagt om deze te verwijderen, kunt u mogelijk geen toegang meer krijgen tot de Services of deze niet langer gebruiken.

Voor meer informatie over hoe u uw accountgegevens kunt openen, bekijken en corrigeren; afmelden voor bepaalde marketing, advertenties, locatieverzameling en cookies; en deactiveer uw account, zie andere secties van dit privacybeleid.

Als u een van uw consumentenrechten in Californië wilt uitoefenen, dient u een verzoek in bij: info @kidmicrophone.com of klantenservice .

We nemen de privacy van uw persoonlijke gegevens serieus en willen ervoor zorgen dat we uw persoonlijke gegevens alleen aan u of uw bevoegde agent verstrekken. De CCPA vereist ook dat we de identiteit verifiëren van elke persoon die een verzoek indient om te weten welke persoonlijke informatie we over u hebben of om de persoonlijke informatie die we over u hebben te verwijderen. Dus, y ou nodig zal zijn om te controleren of te identificeren voordat wij uw verzoek te voldoen. Om dit te doen, moet u doorgaans de controle over het betreffende account aantonen en uw woonplaats in Californië laten zien. U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. Om dit te doen, moet u ons een schriftelijke machtiging of een door u ondertekende volmacht verstrekken zodat de agent namens u kan handelen. U moet uw identiteit nog steeds rechtstreeks bij ons verifiëren.