Informatiebeveiliging

7. Informatiebeveiliging

We gebruiken redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te beschermen en te helpen voorkomen, en om de gegevens die we verzamelen correct te gebruiken. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is bijvoorbeeld strikt beperkt tot onze gegevensbeheerder, gegevensverwerker en functionaris voor gegevensbescherming die toegang tot dergelijke gegevens nodig hebben om hun toegewezen taken uit te voeren. We hebben een herstelsysteem opgebouwd om te voorkomen dat uw gegevens worden vernietigd, verloren, gewijzigd of ongeoorloofd openbaar worden gemaakt door automatische technologie.

Het is belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw accountgegevens en computer of andere apparaten. "inbreuk in verband met persoonsgegevens" betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking van of de toegang tot persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Als u een dergelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens constateert, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We zullen elke klacht onderzoeken en de persoon binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek. Toyard heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld om professionele analyses te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u rechtstreeks hulp van onze DPO nodig heeft, staat het u vrij om ons op de hoogte te stellen van uw behoefte. Houd er rekening mee dat, ondanks onze inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is. In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zullen we u en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte stellen indien wettelijk vereist.